THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ASHICO TRONG LĨNH VỰC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

 01/12/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (ASHICO) hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ tháng 4/2007 theo Giấy phép số 905/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 10/4/2017.

Ngày 05/6/2019, ASHICO được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1110/LĐTBXH-GP.

Do Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính, ngày 23/12/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp đổi lần thứ 01 Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1110/LĐTBXH-GP cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu.

I.       Thông tin chung về doanh nghiệp

 Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ASIA INVESTMENT AND ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt: ASHICO

Mã số doanh nghiệp: 0200809729 đăng ký lần đầu ngày 11/4/2008

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HB TOWER, Số 669 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Điện thoại: 028.3620.6082                                            Fax: 028.3620.6083

Email: contact@ashico.com.vn                                    Website: www.ashico.com.vn

II.      Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

         Ông Nguyễn Sơn – Tổng Giám đốc

III.    Thông tin về Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được cấp:

         Giấy phép số 1110/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 05/6/2019, cấp đổi lần thứ 01 ngày 23/12/2021

IV.    Cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động

         Địa chỉ: Số 2 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

V.      Nhân viên nghiệp vụ

         Danh sách đính kèm

Kể từ ngày được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến nay, ASHICO luôn thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và góp phần tích cực trong việc phát triển bền vững của hoạt động này.