Công ty mẹ ASHICO chuyển trụ sở chính vào Thành phố Hồ Chí Minh

 14/05/2021

Theo định hướng phát triển kinh doanh của Hệ thống giai đoạn 2021-2025, ngoài việc tiếp tục duy trì những mảng kinh doanh cốt lõi, ASHICO sẽ đầu tư nghiên cứu mở rộng thị trường, triển khai những dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho những bước phát triển dài hạn và bền vững hơn. Để tập trung nguồn lực về tài chính, nhân sự cho định hướng này, từ ngày 14/5/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (ASHICO) chính thức chuyển trụ sở chính từ Thành phố Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU

- Mã số doanh nghiệp: 0200809729

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HB TOWER, Số  669 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

- Điện thoại: 028.3620.6082                                      Fax:      028.3620.6083

Các thông tin khác như địa chỉ website, email Công ty,.. được giữ nguyên.

Tại Thành phố Hải Phòng, ASHICO tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng đại diện và các Công ty thành viên. Với sự thay đổi mang tính chiến lược này, ASHICO tin tưởng đây là sẽ bước đi đúng đắn, tạo nền tảng cho những bước phát triển dài hạn và bền vững trong tương lai.