ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU LÂN THỨ II, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 01/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 179-KH/TU, Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 52-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; được sự đồng ý của Đảng ủy khối doanh nghiệp Hải Phòng, Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức vào ngày 29/5/2020.

Toàn thể đảng viên của Chi bộ được triệu tập đã có mặt, tham gia Đại hội đầy đủ.

Về dự, chỉ đạo Đại hội có đ/c Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sau 1/2 ngày, Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu đã thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình đề ra, gồm:

  • Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  • Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng lần thứ III;
  • Bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí. Đ/c Nguyễn Sơn tái đắc cử làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới;
  • Bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Hải Phòng, gồm 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên, Đại hội Chi bộ ASHICO đã  thành công tốt đẹp.

Những khó khăn và thử thách trong thời gian tới có thể còn nhiều, song với tinh thần đoàn kết, dân chủ, với đội ngũ cán bộ, đảng viên có tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm cao, Chi bộ ASHICO quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.