Văn bản của Bộ LĐTB&XH chấp thuận công ty ASHICO trong việc chuẩn bị nguồn lao động cho đối tác Nhật Bản

 05/11/2022

Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu thực hiện hợp đồng đã đăng ký theo Đăng ký hợp đồng số 40-2022/ĐKHĐ ngày 31-10-2022 với nội dung cơ bản sau đây:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU (ASHICO) 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số: 1110; ngày cấp: 23-12-2021 

2. Hợp đồng ký với đối tác: Kita Kinki Kigyo Shinko Kyodo Kumiai  ngày 01-03-2022 

3. Người sử dụng lao động: KABUSHIKIGAISHA KANAMORI 

4. Nước đến làm việc: Nhật Bản 

5. Thời hạn hợp đồng: 3 năm 

6. Trợ cấp đào tạo: 60.000 JPY/tháng 

7. Mức lương cơ bản: 156.323 JPY/tháng 

8. Vé máy bay: Phía Nhật Bản đài thọ vé máy bay hai chiều. 

9. Số lượng: 7 người; trong đó nữ: 5 người 

10. Cơ cấu nghề: Các ngành nghề được tiếp nhận TTSKN số 2-3 theo quy định của Nhật Bản (không bao gồm ngành Hộ lý) 

11. Phí dịch vụ: 6.900.000 VNĐ; quỹ HTVLNN 100.000 VNĐ; Các chi phí khác: Không; Phí visa: 640.000 VND 

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện