ASHICO THAM GIA HỘI NGHỊ PHỐI HỢP TUẦN TRA BẢO VỆ AN NINH, AN TOÀN CÁC HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ DƯỚI BIỂN

 06/07/2020

Biển, đảo Việt Nam là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, là tuyến phòng thủ hướng đông của đất nước, tạo khoảng không gian cần thiết giúp kiểm soát việc tiếp cận lãnh thổ trên đất liền. Kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về biển, đảo. Quản lý, khai thác đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, làm cho đất nước giàu mạnh là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta.

Chính vì vậy, Ngày 06/7/2020 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) và Công ty ASHICO đã phối hợp tổ chức “Hội nghị sơ kết thực hiện Thỏa thuận phối hợp tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển cho Tổng Công ty khí Việt Nam Giai đoạn 2019 - 2020”.

Thực hiện thỏa thuận phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển với PVGAS, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (ASHICO), từ tháng 6/2019 đến 6/2020 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo và giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4, hàng tháng phối hợp với các Công ty Khí (Đông Nam Bộ và Cà Mau), Công ty ASHICO tổ chức 23/30 lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển từ điểm tiếp bờ của đường ống đến các giàn khai thác, cung cấp khí; phát hiện 9 tàu cá thả neo vi phạm hành lang và tuyên truyền yêu cầu 104 lượt tàu cá Việt Nam hoạt động gần hành lang an toàn di chuyển ra xa các tuyến đường ống dẫn khí dưới biển.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự đã dành nhiều tâm huyết đưa ra nhiều vấn đề để cùng thảo luận, góp ý, với mong muốn mở ra các hướng đi mới, nâng tầm Thoả thuận Hợp tác số 02/2014 giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam và Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam.

Thời gian tới, các bên xác định tiếp tục duy trì công tác tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển, coi đây là nhiệm vụ chính trị của tất cả các bên.