FAMILY DAY LẦN THỨ 5 CỦA ASHICO (11/4/2008- 11/4/2013)
FAMILY DAY LẦN THỨ 5 CỦA ASHICO (11/4/2008- 11/4/2013)

Đối với cuộc đời của một người thì khoảng thời gian 5 năm không phải là quá dài nhưng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (Ashico) nói chung và đối với từng cán bộ nhân viên (CBNV) làm việc tại Công ty thì 5 năm là khoảng thời gian mang lại nhiều giá trị lớn lao....

Xem thêm »