Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội luôn được công ty ASHICO đặc biệt coi trọng. Trong thời gian qua, bên cạnh việc phát triển kinh tế bền vững, kinh doanh gắn liền với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, chú trọng đào tạo và đảm bảo quyền lợi của Người lao động; Công ty cũng rất quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tham gia tích vào các hoạt động cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Có thể kể đến một số hoạt động tiêu biểu như tài trợ kinh phí xây dựng trường học, trang thiết bị cho nhà trường, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho các em học sinh vùng núi, hải đảo,… Các hoạt động này luôn nhận được sự chung tay, nhiệt tình tham gia của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV trên toàn hệ thống ASHICO.